Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Project Mar 2007

Young Designers and Industry

Interactieve website voor YDI

Mediamatic maakte voor Young Designers + Industry een interactieve website. Actuele vraagstukken in de maatschappij vragen om een nieuwe benadering. YD+I beoogt met de werking van creativiteit een bijdrage te leveren aan het verkennen en oplossen van deze vraagstukken. Vanuit de gedachte dat vernieuwing alleen kan worden gevonden in de samenhang der dingen, ontwikkelt YD+I ontwerpprojecten waarin economische, maatschappelijke en culturele aspecten in onderlinge samenhang worden benaderd. En waarin visie wordt verbonden aan de daadkracht en ervaring van de praktijk.