Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Anymeta Lunch

Het INNL netwerk, nieuwe features voor Anymeta en veel nieuwe ideeën.

Tijdens het symposium Kom je ook? - Geld, geld, geld op 10 maart 2011 in de Zuiderkerk in Amsterdam kwamen relaties van Mediamatic Lab samen om te kijken naar de nieuwe mogelijkheden van het Anymeta systeem, en ervaringen te delen. Ook gaf Jasper Visser een presentatie over het INNL-netwerk.

Presentatie Jasper Visser - INNL

Om Nederlanders actief deel te laten nemen aan geschiedschrijving, lanceerde het Nationaal Historisch Museum in samenwerking met Mediamatic Lab en Lava Graphic Design in november 2010 de verhalensite INNL. De website is een verhalensite, die in het sociaal semantisch web verbonden is met andere verhalensites. Aan dit netwerk worden steeds meer sites toegevoegd.
Gebruikers kunnen met hun profiel op een van de sites binnen het netwerk bijdragen leveren op alle sites. En het lijkt te werken, want Jasper ziet steeds meer mensen met een profiel van een andere site inloggen op www.innl.nl. Daarnaast kunnen gebruikers inhoud van de sites uitwisselen om zo de bijdrage zo compleet mogelijk te maken.

Door de verschillende verhalensites met elkaar te verbinden, krijgt de inhoud van de sites een groter bereik, en wordt het in een bredere context geplaatst. Een verhaal dat op een site geplaatst wordt, kan gemakkelijk verrijkt worden met foto's en informatie over de personen die in het verhaal genoemd worden.

Gebruiksvriendelijkheid

De verschillende sites zijn met elkaar verbonden, en een link op een site kan soms verwijzen naar een pagina op een andere site. Bezoekers die op de link klikken hebben niet altijd door dat ze op een andere site terecht komen, en dit kan tot verwarring leiden. Het is onduidelijk hoe ze de voorgaande pagina weer terug kunnen vinden.

Vraag aan Jasper: Voegen gebruikers al zelf inhoud toe aan de INNL site?

Jasper vertelt dat gebruikers al bijdragen toevoegen, maar dat het helpt als er een specifieke vraag gesteld wordt. De website zelf is een erg algemene vraag: Vertel iets over een stuk geschiedenis. Maar wanneer je
bijvoorbeeld vraagt naar bijdragen over een plek in een specifieke periode krijg je meer repsonse. Je ziet dan ook bijdragen van een beter niveau en een meer inhoudelijke discussie ontstaan in de reacties.

Dit geeft aan dat het voor gebruikers soms nog niet altijd duidelijk is wat de bedoeling van de verhalensite is en vooral wat de mogelijkheden zijn. Zoals Jasper uitlegt: "het moet duidelijk zijn dat mensen zelf dingen toe kunnen voegen. Mensen zetten een bijdrage soms wel in de reactie, maar maken geen artikel aan". Er zijn bezoekers die een profiel aanmaken, maar niet weten wat ze daar precies mee kunnen. De mogelijkheid om zelf bijdragen te leveren is bij veel bezoekers met een profiel nog niet bekend.

De verschillende sites herkennen dit probleem echter wel en zien ook de mogelijkheden om dit op te lossen. De wizards helpen al om gebruikers uit te leggen hoe ze een bijdrage kunnen leveren. En wanneer iemand eenmaal iets heeft toegevoegd, dan voegen ze vaak meer toe.

Anymeta Lunch 10 maart 2011

Anymeta Lunch 10 maart 2011

-

Presentatie Jasper Visser (INNL) tijdens de Anymeta Lunch van 10 maart 2011 in de Zuiderkerk, Amsterdam

Nieuwe Anymeta functies

Er zit weer een nieuwe versie van Anymeta aan te komen met verbeterde functionaliteit, en vandaag werden twee belangrijke verbeteringen gepresenteerd. Er is vooral vooruitgang geboekt in het overzichtelijker maken van functies, en er is gezorgd dat een gebruiker minder hoeft te klikken om resultaat te bereiken.

Completometer

Mediamatic Lab zoekt doorlopend naar manieren om gebruikers nog beter te betrekken bij een site en te stimuleren om kwalitatief goede bijdragen te leveren. Zo is er de afgelopen tijd gewerkt aan de Completometer, een tool die de gebruiker helpt een bijdrage compleet te maken.

Het komt vaak voor dat een gebruiker een bijdrage aanmaakt en bij bepaalde stappen, zoals het toevoegen van afbeeldingen, denkt: dat doe ik later wel. Vaak komt dit er dan niet meer van en blijft de bijdrage zonder afbeelding staan. De Completometer is een visueel hulpmiddel om de gebruiker te laten zien wat er nog toegevoegd kan worden om een bijdrage volledig te maken. Het is een simpele meter naast een bijdrage, alleen zichtbaar voor diegene die de juiste rechten heeft op de website.

Door een bijdrage zo compleet mogelijk te maken, is deze beter vindbaar door de zoekmachine. De Completometer zal gebruikers onder andere stimuleren om keywords toe te voegen en de auteur van een bijdrage te vermelden.

Expanded Completometer -- Version 4

Expanded Completometer -- Version 4

-

This is a design sketch of how the Completometer would look expanded at 80%.

Berichten inbox

De gebruiksvriendelijkheid van de Anymeta berichten inbox zal in versie 4.17 sterk verbeteren. Om betere functionaliteit te geven aan de inbox, is er gekeken naar verschillende bestaande e-mailmodules. Daar is de nieuwe layout van de inbox uit voortgekomen. Het grote voordeel is dat er meer inhoud op de pagina zelf te zien is, zodat de gebruiker minder hoeft te klikken en minder schermen open heeft staan.

Niet alleen de layout, maar ook de functies zullen worden verbeterd. Zo kan je zoeken naar berichten, en is het mogelijk een bericht aan meerdere ontvangers tegelijk te sturen. Daarnaast worden berichten die je verwijdert in de nieuwe inbox naar de prullenbak verplaatst, zodat je ze nog terug kan vinden.

Na afloop werden nog vragen gesteld en verschillende ideeën uitgewisseld. De opmerkingen nemen wij zeer ter harte. We vonden het een productieve bijeenkomst en bedanken alle aanwezigen nogmaals voor hun input.