Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

EN  NL

Veelvoorkomende termen

Redactionele termen en rollen binnen de site

Redactionele termen

Hieronder worden enkele termen uitgelegd die in AnyMeta websites worden gebruikt.

Afbeelding / figure / illustratie
Dit is een afbeelding of foto binnen de site. Een afbeelding kan op zichzelf staan, of gekoppeld worden aan andere dingen of pagina's in de site.
AnyMeta
Het community management system waarmee Mediamatic Lab websites bouwt. De naam refereert aan de meta data waarmee het systeem contextuele verbanden kan leggen.
Artefact
Een artefact is een pagina, zoals een project, een publicatie of een bijeenkomst. Voor belangrijke artefacten zijn apart 'typen' gemaakt zoals een workshop, een evenement of een symposium.
Artikel / article
Een artikel beschrijft een artefact, persoon of organisatie. Het artikel noemen we dan respectievelijk een persbericht, een biografie of een recensie.
Chapeau
Dit is de kop linksboven het listitem of de pagina. De chapeau geeft aan wat voor soort ding het is, een artikel, evenement etc. Of het geeft een eigen gekozen chapeau weer. In de /admin is deze zelf in te stellen.
Bijlage / attachment
Gedigitaliseerde afbeeldingen en downloadbare documenten. Er zijn enkele soorten bijlagen; afbeelding, document en icoon.
Blog
Is een soort dagboek dat bijgehouden wordt. Een webmaster plaatst hier berichten die hij of zij kenbaar wilt maken aan bezoekers.
Document
Een document dat als bijlage aan een pagina kan worden gekoppeld.
Evenement / event Event
Dit is een type artefact, zoals een tentoonstelling, voorstelling, congres e.d., met een begin- en eventueel een einddatum.
Forum
Een tool op de website waardoor bezoekers reageren op en discussiëren over de content. Zelf configureerbaar door de webmasters.
Gebruiker
Een persoon die een profiel op de website heeft, met linkjes naar andere dingen binnen de site. Een gebruiker draagt actief bij door te reageren op dingen in de site of deze zelf aan te maken, en door vrienden te worden met andere gebruikers.
Icoon / icon
De afbeelding die getoond wordt in het listitem. Dit is normaal de eerste afbeelding op de pagina. Een icoon is ook zo in te stellen dat deze verder niet op de pagina verschijnt.
Listpublish
Een redactioneel samengestelde pagina. Dingen worden automatisch in deze pagina geplaatst. Een redacteur stelt zelf de zoekvraag in, en bepaalt zo wat er op de pagina aan content verschijnt.
Listedge
Lijst van pagina's die anyMeta maakt op basis van een (complexe) zoekvraag, die Mediamatic op verzoek van de klant aanmaakt.
Listitem
Verkleinde weergave van een bijdrage in een anyMeta-site, veelal te zien als contextuele informatie. Een kleine foto en enkele regels tekst nodigen uit om verder te klikken naar de daadwerkelijke pagina.
Locatie / location
De plaats waar een organisatie is gehuisvest of een evenement gehouden wordt. Een locatie heeft een eigen pagina binnen de website.
Organisatie / institution
Een organisatie kan verschillende specificaties hebben. Het wordt gebruikt om een organisatie, een museum, school of bedrijf te beschrijven.
Pagina / 'ding' / thing
Algemene term voor alle soorten bijdragen die gemaakt worden op een AnyMeta-website, zoals een artikel, een artefact, een bijlage, een set e.d.
Persoon / person
Een persoon is per definitie geen gebruiker van de site. De persoon heeft een persoonspagina die aangemaakt is door iemand anders. Een persoon is bijvoorbeeld de auteur van een boek, of een spreker op een evenement.
Rol / role
Een label die de verbinding tussen twee pagina's beschrijft. De rol kan twee richtingen hebben. Bijvoorbeeld een artikel wordt met de rol 'auteur' aan een persoon gelinkt. De persoon is in dit geval de auteur van het artikel. In een ander voorbeeld is een persoon geïnteresseerd in een project. Geïnteresseerd in geeft de rol aan tussen persoon en project.
RSVP
Optie die optioneel aangezet kan worden zodat gebruikers zich kunnen inschrijven of registeren voor een evenement.
Set
Een set is een redactioneel samengestelde pagina. Een redacteur voegt zelf elk item toe wat op de pagina moet komen.
Symbolische naam
Enkele pagina's binnen de website krijgen een symbolische naam. Deze naam benadrukt de functie van de pagina. De symbolische naam NAVIGATION staat voor de set in de navigatiebalk, HOME staat voor de homepage. Een symbolische naam mag nooit een spatie bevatten, gebruik een underscore.
Thema / Theme
AnyMeta biedt de mogelijkheid een subnavigatie in te stellen binnen de site, zie El Hema en de handleidingen. Deze subnavigatie heeft een eigen thema binnen de site.
Trefwoorden / tags
Interpreterende begrippen om aan pagina's toe te voegen. Door middel van deze woorden legt AnyMeta contextuele verbanden binnen de site.
Type
Gebruikt om onderverdeling van anyMeta in categorieën aan te geven. Bijvoorbeeld een artefact van het type 'evenement', een artikel van het type 'persbericht', een set van het type 'navigatie'. Een type vinkt u aan in de /admin in het admin tabblad . Per website bepaalt de opdrachtgever het soort typen, extra typen kan Mediamatic altijd op maat aanmaken.
uri / redirect uri
Vul hier het id nummer van een andere pagina in, of een url van een andere website. Wanneer een bezoeker klikt op het item, komt deze uit op de pagina die hier ingevuld is. U vindt deze optie in de /admin.
Webmaster
Dit zijn de mensen die een AnyMeta website beheren. Bij onze klanten worden webmasters aangesteld die, na een training door ons, de website zelf onderhouden.

Rollen

Rollen kunnen per website verschillen, enkele veel voorkomende rollen staan hieronder. Deze rollen zijn, afhankelijk van de website, site specifiek te formuleren.

Acteur / actor
Verbinding tussen persoon en de voorstelling waar hij in voorkomt of het project waar hij een rol in speelt. 
Auteur / author
Verbinding tussen een persoon en de foto die hij maakte, of het artikel dat hij schreef.
Deelnemer / participant
Verbinding tussen een persoon die zich heeft ingeschreven en een evenement (een workshop, prijsvraag, bijeenkomst e.d.)
Gaat over / about
Verbinding tussen een artikel en een persoon/organisatie/artifact.
Geïnteresseerd in / interested in
Verbinding tussen persoon die op de website aangeeft 'fan' te zijn van bepaald evenement, persoon of product of daarin 'geïnteresseerd' te zijn.
Georganiseerd door / organised by
Verbinding tussen een evenement en de organisatie die het organiseert.
Gepresenteerd bij / presented at
Verbinding tussen een evenement en de organisatie waar het plaatsvindt.
Kent / bekende / knows
Verbinding tussen twee personen die via de website contact hebben gemaakt.
Locatie / located in
Verbinding tussen een evenement en de locatie waar het plaatsvindt.
Werkt voor / works for
Verbinding tussen een persoon en de organisatie waar hij werkt.