Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Community website mei 2011 1

Stimuleringsfonds voor de pers

Persinnovatie.nl stimuleert innovatie binnen de pers

Het stimuleringsfonds voor de pers biedt subsidies voor innovatieve projecten. Op de website persinnovatie.nl kan iedereen projecten en onderzoeken voorstellen die innovatief zijn voor de persbedrijfstak in Nederland. Daarnaast worden projecten die subsidie krijgen toegelicht.

Rondom de thema's Omroep/print, Datajournalistiek, Tablets/platforms, Social media, Hyperlocal, en Verdienmodellen kunnen projecten voorgesteld worden. Op de website zie je een overzicht van de projecten die in aanmerking komen voor subsidie, de exacte plannen en actuele stand van zaken.

Zo biedt de website een overzicht van wat er speelt binnen verschillende disciplines, en zie je meteen wat er met subsidiegelden gebeurt.

Project management
Mediamatic team