Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Mediamatic Lab gaat samenwerken met het Ministerie van EL&I

Een vernieuwend online platform als ontmoetingsplaats voor overheden en ondernemers

Binnenkort start Mediamatic Lab met een nieuw project. Er wordt een online ontmoetingsplaats gecreëerd waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen elkaar op een geheel nieuwe wijze kunnen vinden.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zet zich in om een zo vruchtbaar mogelijk ondernemersklimaat te creëren in Nederland. Zo doet de overheid haar best haar inkoopbeleid steeds transparanter te maken, bijvoorbeeld door handel tussen overheden en bedrijven steeds verder te structureren en het aanbestedingsbeleid eerlijker te maken. Innovatiegericht ondernemen en aanbesteden vereist echter vaak een andere aanpak. Een online ontmoetingsplaats kan hier een platform voor bieden.

Deze nieuwe online ontmoetingsplaats voor overheden en bedrijven gaat worden ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het wordt een plek waar bedrijven hun innovatieve producten en diensten presenteren en overheden innovatiegerichte inkoopvragen plaatsen. Om dit mogelijk te maken, is het van groot belang dat er al in een eerder stadium van het traject contact is tussen vragers en aanbieders. De ontmoetingsplaats maakt dit mogelijk. Hierdoor kan er in een vroeg stadium in samenspraak de vraag, bijvoorbeeld een opdracht van de gemeente Den Haag, verder worden vormgegeven. Ook kunnen er kennisvragen worden gesteld, die een latere inloop ondersteunen.

Gebruiksgemak staat voorop in de online ontmoetingsplaats. Zo kunnen gebruikers zeer gemakkelijk een representatief profiel aanmaken. Met dit profiel kunnen ze bijdragen toevoegen in de vorm van aanbod, vraag en kennis. Deze bijdragen worden systematisch met elkaar gematched. Matching is bijvoorbeeld wanneer er een innovatiemanager van de provincie Drenthe op zoek is naar een oplossing voor het efficiënt onderhouden van een aantal waterwegen in de provincie. Ze maakt eerst een provincieprofiel aan en bladert door het aanbod. Om specifieker te zoeken, maakt ze ook profiel voor haar vraag aan. Het systeem matcht haar vraagprofiel vervolgens met het aanbodprofiel van een bedrijf. Hierna ontvangt ze een bericht uit het systeem dat er een bedrijf is dat graag contact met haar wil opnemen om een nieuwe oplossing aan haar te demonstreren. Zo zorgen we voor een intuïtieve methode waarmee de website steeds beter gevuld is. Een voorbeeld van een andere online ontmoetingsplaats ontwikkeld door Mediamatic Lab is Geheugen van Almere. Dit is een community website waarop Almeerders verhalen kunnen uitwisselen over Almere en haar bewoners.

Het platform zal in de loop van 2012 online gaan. Kennismakingen tussen overheden en bedrijven kunnen vanaf dat moment dus op geheel nieuwe wijze plaatsvinden. Het ministerie van EL&I zal het nieuwe platform ook presenteren op het PIANOo congres op 7 juni 2012.