Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Community website 25 juli 2012 1

Ministerie van EL&I

Innovatiemarkt.nl, een vernieuwend online platform als ontmoetingsplaats voor overheden en ondernemers

Innovatiemarkt.nl is een plek waar bedrijven hun innovatieve producten en diensten presenteren en overheden innovatiegerichte inkoopvragen plaatsen. Om dit mogelijk te maken, is het van groot belang dat er al in een eerder stadium van het traject contact is tussen vragers en aanbieders. Innovatiemarkt maakt dit mogelijk.

Deze nieuwe ontmoetingsplaats voor overheden en bedrijven is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het EL&I hoopt zo bij te dragen aan een zo vruchtbaar mogelijk ondernemersklimaat in Nederland.

Gebruiksgemak staat voorop in de online ontmoetingsplaats. Zo kunnen gebruikers zeer gemakkelijk een representatief profiel aanmaken. Met dit profiel kunnen ze bijdragen toevoegen in de vorm van aanbod, vraag en kennis. Deze bijdragen worden systematisch met elkaar gematched.

Matching is bijvoorbeeld wanneer er een innovatiemanager van de provincie Drenthe op zoek is naar een oplossing voor het efficiënt onderhouden van een aantal waterwegen in de provincie. Ze maakt eerst een provincieprofiel aan en bladert door het aanbod. Om specifieker te zoeken, maakt ze ook profiel voor haar vraag aan. Het systeem matcht haar vraagprofiel vervolgens met het aanbodprofiel van een bedrijf. Hierna ontvangt ze een bericht uit het systeem dat er een bedrijf is dat graag contact met haar wil opnemen om een nieuwe oplossing aan haar te demonstreren. Zo zorgen we voor een intuïtieve methode waarmee de website steeds beter gevuld is.

Bekijk Innovatiemarkt op: www.innovatiemarkt.nl.

Project management
Mediamatic team