Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Community website aug 2010

Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Centraal platform voor samenwerking

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) treedt op als overkoepelend orgaan van de vele vluchtelingenorganisaties die Nederland rijk is. Mediamatic Lab ontwikkelde met VON een online platform dat al deze organisaties een podium biedt op één centrale plek. Betrokkenen van verschillende vluchtelingenorganisaties kunnen elkaar hier vinden om zo de samenwerking te bevorderen.

Naast het stimuleren van samenwerking is de website een middel om de actieve rol in het publieke debat te versterken. De webredactie van VON beheert de netwerksite: medewerkers van verschillende organisaties kunnen zich aanmelden voor een profiel en zich binnen het netwerk presenteren als Changemaker.

Changemakers kunnen met een profiel hun achtergrond en motivatie binnen het changemakers-netwerk delen. Naast persoonlijke informatie wordt per Changemaker aangegeven voor welke organisatie hij of zij werkzaam is. Ook voor organisaties zijn profielpagina's beschikbaar. Deze pagina's zijn geschikt voor het verstrekken van adresinformatie, informatie over medewerkers, maar ook voor het aankondigen van evenementen.

Op basis van de informatie op de website komen betrokkenen van verschillende organisaties gemakkelijk met elkaar in contact. De VON biedt naast redactietaken waar nodig extra hulp en geeft sturing.

Natalie Figueroa Perez, Communicatie & PR en webmaster bij VON over de nieuwe site:

Vluchtelingen-Organisaties Nederland heeft gekozen voor een site waarbij ook andere leden een eigen bijdrage kunnen leveren. Of het nu gaat om artikelen, activiteiten of gewoon het toevoegen van de organisatie die aangesloten is bij VON. De site vormt een organisch geheel wat constant in beweging blijft. Met ruim 400 aangesloten organisaties is het vrijwel onmogelijk om voor iedereen dagelijks relevant nieuws te plaatsen of op de hoogte te zijn van alle evenementen die worden georganiseerd. Dit kunnen de organisaties nu zelf doen. Op deze manier wordt kennis uitgewisseld, kunnen onderlinge leden elkaar inspireren en motiveren. Doel is om een olievlek te creëren en dat er zo een complete online beweging ontstaat van vluchtelingen en vluchtelingenorganisaties die actief zijn voor hun achterban en in staat zijn dit ook in de praktijk te brengen. Deze site maakt dit nu mogelijk.

Website VON: bundeling van kennis, expertise, kracht en creativiteit


Vluchtelingen-Organisaties Nederland is een internationale netwerkorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten hebben gebundeld. Zij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden (bron: VON).

www.vluchtelingenorganisaties.nl

Project management
Ino
Mediamatic team