Vorg.
Pag.
Paul Groot- De Dinosaurussen en de Meteorieten - MM 9#1 - Pagina 2 Volg.
Pag.

Titel Pagina  |  Up to Table of Contents  | MM Magazine  I  UpUp to MM Home

   
   
   
   
   
I

De litteratuur is altijd een goede voedingsbodem geweest voor geheim agenten, minder voor dinosaurussen, en zelden zie je die twee categorieën samengaan. Michael Crichtons Jurassic Park is de bekende uitzondering, maar een onverwachter voorbeeld is Hermans roman Nooit meer slapen uit 1966. Deze roman is op een onverwachte manier 'des dino's', hoewel expliciet eigenlijk alleen zijdelings Fred Flintstone en zijn dinosaurussen ter sprake komen.

Hermans' Nooit meer slapen is litterair superieur aan Jurassic Park maar moet het wat betreft verbeeldingskracht tegen Crichtons roman afleggen. De schroeiende paranoia waardoor de jeugdige geoloog Alfred Issendorf, een tobbende binnenvetter, wordt bezield, verhindert hem zijn ambities te realiseren. Zijn dwangneurose - de gedachte oneervol, zonder een gezaghebbende wetenschappelijke ontdekking te moeten sterven - maakt hem eigenlijk ongeschikt voor zijn werk. En zeker voor het succesvol afsluiten van de geologische veldtocht die hem ergens in de jaren zestig naar Noorwegen brengt. Issendorf is op zoek naar de oorsprong van de zogenaamde doodijsgaten. Een populaire theorie uit die dagen hield het erop als zouden deze gaten 'pingo's' zijn, het gevolg van het smelten van uit de ijstijd overgebleven bevroren grondwater. Hij verwerpt dat als een wetenschappelijke modegril en wil het bewijs leveren dat meteorieteninslagen de oorzaak van deze gaten zijn.

   
  Zijn tocht door Finnmarken, het meest noordelijke gebied van Noorwegen, wordt een martelgang voor hem, waarbij de natuur en de kosmische krachten tegen hem samenspannen. Vooral de onwezenlijke sfeer van de middernachtszon maakt hem achterdochtig; de nachten zijn te heet en vol met levende wolken muggen die je nooit een ogenblik rust gunnen. Hij ervaart zijn verblijf als een seizoen in de onderwereld, en ziet overal geheime complotten die het op zijn wetenschappelijke werk gemunt hebben. Zelfs zijn medereizigers zijn niet veilig voor zijn wantrouwende blik.

Hoe naïef is Alfred Issendorf eigenlijk? Zijn levensdoel is het vinden van een meteoriet die zijn naam zal dragen, de Issendorfiet. Hij denkt werkelijk gelukkig te worden met een meteoriet van een steensoort die nog niet eerder op aarde gevonden is. Op zijn zoektocht wordt hij door W.F. Hermans in zijn paranoïde gevoelens en onzekerheid gesterkt. Alfred is diens alter ego, die niet door heeft hoe hij door deze meestercomplotter gemanipuleerd wordt. Want hoe dwangmatig hij ook de anderen wantrouwt, nooit komt het in hem op degene die hij werkelijk te wantrouwen heeft, het vuur na aan de schenen te leggen. Hoewel parasiterend op de paranoia van de schrijver, en een speelbal in een van diens ontegenzeggelijk litteraire spelletjes, waant Issendorf zich in eerste instantie slachtoffer van een menigte samenzweringen vanuit de Noorse universitaire wereld. Maar hij is blind voor Hermans kwade bedoelingen.

   
Vorg.
Pag.
Paul Groot- De Dinosaurussen en de Meteorieten - MM 9#1 - Pagina 2 Volg.
Pag.

Titel Pagina  |  Up to Table of Contents  | MM Magazine  I  UpUp to MM Home

 
Last modified by ZZ on