Sprekers
Topologie van Informatie 2
  Het openingssymposium
Scott Marshall : Graph Visualisation and Navigation in Information Visualisation
  Scott Marshall maakt deel uit van de onderzoeksgroep Informatie Visualisatie van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De InfoVis groep ontwikkelt nieuwe manieren om complexe datastructuren visueel weer te geven en navigeerbaar te maken. Zo wordt de informatie ontsloten, maar kunnen ook onvoorziene verbanden aan het licht treden. Vertrekkend van de complexiteit van hedendaagse informatiesystemen gaf Marshall tijdens zijn lezing een overzicht van de verschillende vormen van informatievisualisering. Marshall probeert een antwoord te vinden op vragen als 'Hoe kunnen we betekenis halen uit een quasi-ondoordringbaar datakluwen ?' en 'Hoe kunnen gegevens op een zinvolle manier gevisualiseerd worden ?' Hij liet zien hoe door middel van clustering informatie onder een noemer te brengen is en daardoor toegankelijker wordt.

Link:

Onderzoeksgroep Informatie Visualisatie (CWI)
 
Terrasonica : Een navigatiesysteem voor blinden en slechtzienden
  Terrasonica is ontwikkeld als een navigatiesysteem voor blinden en slechtzienden. De interface biedt een heldere intu•tieve manier voor het bouwen van omgevingen die alleen uit geluid bestaan, dat zorgvuldig ruimtelijk geplaatst kan worden. Ook het navigeren in deze omgevingen gebeurt puur akoestisch. Tijdens hun lezing presenteerde Terrasonica een introductiefilm waarin we kennismaken met de opdrachtgevers en Kees, een blinde. De introductie op de game, alleen geluid en geen beeld gaf aan hoe de game aan zou moeten horen. Verder hebben zij het navigatiesysteem van uitleg voorzien aan de hand van de omgeving (het dorp Terrasonica), dat zij ontworpen hebben.

Link:

Concept, onderzoek en logboek van Terrasonica
 
Martin Berghammer : Quake: architectuur in games
  Martin Berghammer is kunstenaar en gamer. Hij is oprichter van de Berlijnse galerie en kunstenaarsgroep Shift E.v., waar sinds enige jaren het kruispunt tussen beeldende kunst en computergames wordt verkend. Tijdens In zijn lezing presenteerde hij een aantal perspectieven op architectuur en ruimtelijke organisatie in computergames, die hij plaatste in een wijder cultureel kader. Als voorbeeld liet Berghammer een aantal verschillende on-line levels van de shoot 'm up game Quake zien. Deze Quake levels zijn vormgegeven voor de gebruiker, zodat zij genoeg en de juiste ruimte hebben om zich in te bewegen. De door kunstenaars vormgegeven levels voldoen niet altijd aan deze eisen en spelers spelen hier dan ook minder graag in.

Na het inleidende symposium heeft Martin Berghammer in soci‘teit BABY een aantal nieuwe RE:LOAD projecten zal laten zien (een drietal door kunstenaars vormgegeven Quake levels).

Links:

Shift-e.V
Re:load
Quake site
 
Noortje Marres : The rise and fall of the real
  Noortje Marres is filosofe. Uitgangspunt voor haar lezing was de zogenaamde Tele-tuin. Via internet konden mensen de planten in deze tuin water geven. Dit project werd vorig jaar in 'The Robot in the Garden: Telerobotics and Telepistemology in the Age of the Internet' enthousiast besproken als de terugkeer naar de werkelijkheid. Aan de hand van een tabel bespreekt zij de visies (paradigma's) van het modernisme en postmodernisme op de werkelijkheid en representatie daarvan. Aan de hand hiervan en met als voorbeeld SETI@home probeert zij met een nieuwe (opener) visie te experimenteren die de postmoderne zou moeten opvolgen.

Links:

SETI@home

"This is a scientific experiment that uses Internet-connected computers in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). You can participate by running a free program that downloads and analyzes radio telescope data."

The Robot in the Garden (over de tele-tuin)
 
  De studieavonden
  Arjan Harbers : Datagedreven architectuur
  Arjan Harbers werkt bij Architectenbureau MVRDV. Dit bureau streeft naar de ontwikkeling van een 3-dimensionale planologie (zoals de gestapelde landschappen, Wereldexpo Hannover), om een daadwerkelijke verdichting in de stadsontwikkeling mogelijk te maken, en daarmee ook de bescherming van de niet urbane wereld. De centrale vraag hierbij is: 'Hoe kun je land zo inrichten dat er ruimte en eten is voor iedereen?' MVRDV wil met haar projecten discussie uitlokken, prikkelen en provoceren. Harbers legde in zijn lezing de nadruk op het feit dat de ontwerpen van MVRDV gebaseerd zijn op data ( o.a. ervarings-, juridische- en wetenschappelijke data) en niet op esthetiek. Door data te clusteren en ook conflicterende data serieus te nemen worden verbanden naar voren gehaald, die anders misschien niet aan het licht gekomen waren. De vaak onverwachte uitkomst hiervan noemt hij datascapes of datalandschappen.

MVRDV

Winy Maas (ed.), Megacity Datatown (Rotterdam 1999)
 
 
Michael Murtaugh : Automatist Storytelling Systems
  Michael Murtaugh studeerde computerwetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en was daar na zijn studie onderzoeker bij de Interactive Cinema Group van het MediaLab. Murtaugh ontwikkelt vernuftige maar zeer gebruiksvriendelijke interfaces voor het ontsluiten van verschillende lagen van complexe, vaak narratieve informatie. Hierbij wordt het ruimtelijk begrip van gebruikers op vanzelfsprekende wijze aangesproken. Tijdens zijn lezing presenteerde hij een aantal onderzoeken naar applicaties die dynamische adaptieve presentaties van verhaalmateriaal en andere data leveren.

Het resultaat van Murtaugh's onderzoek naar Automatist Storytelling Systems wordt op dit moment toegepast in installaties in het wetenschaps- en techniekmuseum New Metropolis (NEMO) in Amsterdam

Links:

Bio Michael Murtaugh
Jam! New Media
NEMO
 
 
Martijn Geerdes : Wayfinding, architectuur en bewegwijzering
  Martijn Geerdes is information designer en medewerker van grafisch- en ontwerpbureau Mijksenaar. Bureau Mijksenaar heeft onder leiding van Paul Mijksenaar zowel ontwerpen gemaakt zowel voor het internet als voor de 'echte wereld'. Naast de «wayfinding«-systemen, die zij ontwierpen voor Schiphol, het John F. Kennedy Airport en diverse musea, ontwikkelden zij ook educatieve tentoonstelllingen, verklarend drukwerk en gebruiksaanwijzingen voor doe-het-zelf meubelen. Onlangs publiceerde Paul Mijksenaar samen met onderzoeker Piet Westendorp het boek «Open here; the art of visual instruction«, met daarin niet alleen oog voor methodiek voor ontwerpers maar ook voor ontroering en schoonheid van het alledaagse.

Tijdens zijn lezing ging Geerdes in op de relaties tussen wayfinding, architectuur en bewegwijzering. Wayfinding is het uitvoeren van een taak in een ruimtelijke omgeving (bijv. het vanaf een bepaald vertrekpunt bereiken van een vooraf vastgestelde bestemming). Architectuur en bewegwijzering dienen daartoe voldoende visuele informatie te bieden om deze taak gemakkelijk te kunnen volbrengen. Architectuur gebruikt daarvoor de eigen karakteristieke kenmerken, bewegwijzering voegt hulpmiddelen toe zoals bebording.

Link:

Bureau Mijksenaar